Unsere Rochen

Blumenrochen Potamotrygon schroederi
Marmor Stachelrochen, DNZ Potamotrygon hystrix / walacei
Potamotrygon henlei x jabuti / motoro
Potamotrygon Rochen, BD TI, THOUSAND ISLAND
Potamotrygon boesemani F2 Nachzuchten
Feuerrochen Potamotrygon "KING HENLEI" male männchen
Potamotrygon jabuti "ALBINO PEARL" Perlenrochen
Netz-Stachelrochen, DNZ Potamotrygon reticulatus
Potamotrygon sp. cf. yepezi
Potamotrygon albino white "Yellow Spot"
Potamotrygon motoro "Orange Spot"
Potamotrygon BD